Certifikácia

Vedenie spoločnosti si uvedomuje potrebu neustáleho zvyšovania kvality vykonávaných prác, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Pre jej realizáciu zaviedla spoločnosť v roku 2008 integrovaný systém riadenia kvality, environmentálneho manažérstva a systému práce v zmysle noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007.