Služby

Ponúkame:
– 3D rezanie ľubovoľných materiálov a zákazkové rezanie,
– možnosť rezania detailov z polotovarov dodaných zákazníkom, alebo z našich skladových zásob,
– zabezpečenie materiálov pre rezanie pokiaľ ich nemáme na sklade,
– spracovanie výkresovej dokumentácie potrebnej pre rezanie, pokiaľ nie je dodaná v elektronickej podobe (.dwg, .dxf, .cdr, .ai, .eps),
– zabezpečenie dopravy vyrezaných detailov zákazníkovi prostredníctvom externých prepravcov.