Category: Nezaradené

Projekt EU

Projekt EU 1

Spoločnosť DEMA s.r.o. podpísala 19.6.2014 s poskytovateľom pomoci – v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na nákup technologického vybavenia, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Projekt EU 2

Read More