Technológia rezania vodným lúčom umožňuje rezať ľubovolné materiály ako:

  • ocele a jej zliatiny, hliník a jeho zliatiny, titán, mramor,
  • materiály dobre i zle vodiace teplo (meď, izolanty),
  • materiály meniace hrúbku polotovarov počas rezania (dierované plechy, rebrované detaily), 
  • materiály po tepelnom spracovaní, 
  • mäkké a poddajné materiály deformujúce sa pri delení pevným nástrojom (guma, molitan, peny), 
  • materiály zanášajúce rezné nástroje (hliník),
  • materiály, ktoré pri rezaní vnášaním tepla uvoľňujú do ovzdušia toxické, alebo zdraviu škodlivé látky,
  • a mnoho iných.

Technológia umožňuje rezať aj kompozitné materiály zložené z niekoľkých vrstiev materiálov s rôznymi fyzikálnymi, mechanickými i chemickými vlastnosťami (sendvičové materiály).

Ukážky rezania z rôznych materiálov

Hliník & jeho zliatiny

Nerez

Oceľ & jej zliatiny

Plast, guma, komatex, korok & iné

Dlažba & mramor

Máte záujem o niektorú našu službu?

Kontaktujte nás telefonicky na 0903 540 271 alebo online prostredníctvom formuláru.