Rezanie vodným lúčom je studená technológia delenia materiálov. Jednou z najväčších výhod technológie, že sa do miesta rezu sa nevnáša teplo. Preto sa v okolí miesta rezu nemení štruktúra materiálu.

Často kladené otázky

Preto vám chceme byť nápomocní. V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku nižšie, kontaktujte nás.

Aký je rozdiel medzi rezaním vodným  lúčom sa plazmou/laserom a inými druhmi?

  • Rezanie vodným lúčom je delenie materiálov vybrusovaním – bez vnášania tepla, oproti plazme, laseru, kyslík-acetylénovému plameňu, kedy sa do miesta rezu vnáša teplo a spaľuje sa kyslík.

V akom formáte je potrebné dodať materiály aby mohli byť vyrezané?

  • Najlepšie v  elektronickej podobe vo formátoch .cdr, .ai,. dwg, .dxf, pdf, .jpeg, výkres, skica.

Kto zabezpečuje materiály?

  • Podľa dohody, buď si ich zabezpečíte vy alebo naša spoločnosť.

Aký je minimálny rozmer materiálu, ktorý dokážete vyrezať?

  • Rozmerovo podľa tvarovej zložitosti aj detaily menšie ako 10 x 10 mm.

Aký je maximálny rozmer materiálu, ktorý dokážete vyrezať?

  • 3000 x 2000 mm, obmedzene 3000 x 3000 mm.

Aká je minimálna a maximálna hrúbka materiálu?

  • Minim. hrúbka 0,1 mm, max. pri tvrdých materiáloch 150 mm (oceľ, nerez, mramor a pod.), stredne tvrdých 230 mm a mäkkých materiáloch 300 mm.

Aká je šírka rezu?

  • Pri rezaní s abrazívom (s pridaním piesku) je šírka rezu cca 1 mm, pri rezaní len čistou vodou je šírka rezu 0,2 mm.

Nejaký materiál, ktorý nedokážete spracovať?

  • Kalené sklo.

Aká je výhoda rezaním vodného lúča?

  • Rezanie vodným lúčom je studená technológia delenia materiálov. Do miesta rezu sa nevnáša teplo, takže sa v okolí miesta rezu nemení štruktúra materiálu, okolie rezu nemá tepelne ovplyvnenú zónu,  nevnášajú sa pnutia, nevznikajú následne deformácie detailov a zakalenie materiálu. Touto technológiou je možné rezať kompozitné materiály zložené z niekoľkých vrstiev materiálov s rôznymi fyzikálnymi, mechanickými i chemickými vlastnosťami (sendvičové materiály), materiály dobre i zle vodiace teplo (meď, izolanty), materiály meniace hrúbku polotovarov počas rezania (dierované plechy, rebrované detaily), materiály po tepelnom spracovaní, mäkké a poddajné materiály pri delení pevným nástrojom, zanášajúce rezné nástroje, materiály, ktoré pri rezaní vnášaním tepla uvoľňujú do ovzdušia toxické, alebo zdraviu škodlivé látky. Na jednom pracovisku je možné rezať jedným nástrojom ľubovoľné materiály

Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás telefonicky na 0903 540 271 alebo online prostredníctvom formuláru.