Projekt EU 1

Spoločnosť DEMA s.r.o. podpísala 19.6.2014 s poskytovateľom pomoci – v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na nákup technologického vybavenia, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Podrobnosti na stiahnutie
Plagát

Kúpna zmluva

 Verejné obstarávanie
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Súťažné podklady
Informácia o otváraní ponúk časť „ostatné“
Informácia o otváraní ponúk časť „kritériá“
Informácia o výsledku